बचत गटांची

महिला बचत गटांची संख्या व नाव 
सात्रळ या गांवामध्ये एकूण 18 महिला बचत गट आहेत।त्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत।

 • वैष्णवी महिला  बचत गट
 • रेणुका महिला  बचत गट
 • भाग्यलक्ष्मी महिला  बचत गट
 • प्राजक्ता महिला  बचत गट
 • समता महिला  बचत गट
 • सावली महिला  बचत गट
 • ममता महिला  बचत गट
 • एकता महिला  बचत गट
 • नम्रता महिला  बचत गट
 • प्रगती महिला  बचत गट
 • ओम गुरूदेव महिला  बचत गट
 • गिंताजली महिला  बचत गट
 • संतोषीमाता महिला  बचत गट
 • ज्ञानेश्वर महिला  बचत गट
 • प्रियदर्शनी महिला  बचत गट
 • संजवनी महिला  बचत गट
 • अंकुर महिला  बचत गट
 • क्रांती महिला  बचत गट

महिलांनी केलेल्या उपक्रमाची महिती 
महिला बचत गटा अंतर्गत दूध व्यावसाय ़पापड उदयोग ़ शेळी पालन हे  उपक्रम राबविलेले जातात।

बचत गटा अंतर्गंत सदस्याची संख्या 
सात्रळ या गांवामध्ये एकूण 18  महिला  बचत गट  आहेत।
बचत  गटांचीएकुण सदस्य संख्या  189 इतकी आहे।

बचत गटा अंतर्गंत होणारा फायदा 
या गावांतील  बचत गटातील महिलांना अनेक फायदे झालेले आहेत। या गावांतील महिलांध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे। या महिलाचे राहाणिमान इंचावले आहे। गावांतील महिला बचत गटामुळे सर्व महिला या स्वावलबी बनत चालेल्या आहेत।

मिडिया प्रसिध्दी